אוהבת ורדים ב הרפובליקה הדומי

אוהבת ורדים

תיאור

העדי

שביעות רצון מובטחת
  המשלוחים באותו יום   פרחים טריים
ייתכן גם רוצה
הסיפוק שלך מובטח
הסיפוק שלך מובטח

אכפת ל