האהבה היקר ב הרפובליקה הדומי

האהבה היקר

תיאור

תראו את האהבה ללא ת

שביעות רצון מובטחת
  המשלוחים באותו יום   פרחים טריים
ייתכן גם רוצה
הסיפוק שלך מובטח
הסיפוק שלך מובטח

אכפת ל