ורדים כחולים ב הרפובליקה הדומי

ורדים כחולים

תיאור

Beautiful arrangement of blue roses placed delicately in a glass base. Imported roses are used in this floral arrangement. If you want another color, you can specify it when placing your order.

שביעות רצון מובטחת
  המשלוחים באותו יום   פרחים טריים
ייתכן גם רוצה
הסיפוק שלך מובטח
הסיפוק שלך מובטח

אכפת ל