זר ורדים מגוו ב הרפובליקה הדומי

זר ורדים מגוו

תיאור

מבטאים את הה

שביעות רצון מובטחת
  המשלוחים באותו יום   פרחים טריים
ייתכן גם רוצה
הסיפוק שלך מובטח
הסיפוק שלך מובטח

אכפת ל